Perpustakaan Politeknik Sultan Idris Shah catalog

Perkhidmatan sokongan

  • Pinjaman antara perpustakaan (Inter Library Loan)
  • Pinjaman berkelompok

Kemudahan

  • Bilik perbincangan
  • Ruangan pameran
  • Ruang Bacaan Santai
  • Bilik rujukan/ Redspot
  • Bilik serbaguna
  • Meja karel
  • Tandas

Log in to your account:
copyright (c) PSIS 2014

Powered by Koha